Menu

Privacyverklaring

Volvo Group Truck Center stelt uw interesse in onze producten en uw bezoek aan onze website zeer op prijs. Dit is een algemene privacyverklaring en juridische verklaring voor deze website.

Persoonlijke gegevens

De website volvo.com wordt beheerd door Volvo Group Truck Center of door het desbetreffende Volvo Group-bedrijf voor wat betreft de respectieve onderdelen.

Uw persoonlijke gegevens worden niet verwerkt, tenzij u deze gegevens zelf invoert of tenzij u op de hoogte wordt gesteld van de benodigde gegevensverwerking.

De website kan links bevatten naar websites van andere partijen. Volvo Group Truck Center is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van dergelijke websites.

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens neem dan contact op met Volvo Group Truck Center.

Auteursrechtverklaring

De inhoud van deze website is de auteursrechtelijk beschermde eigendom van Volvo Group Truck Center. Alle rechten voorbehouden.

De verveelvoudiging, overdracht, verspreiding of opslag van informatie op deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en geluid anders dan voor privédoeleinden is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming. Het aanbrengen van wijzigingen in de inhoud van de website is uitdrukkelijk verboden.

Geen garanties

DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE WORDT VERSTREKT 'ZOALS DEZE IS'. VOLVO GROUP TRUCK CENTER AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIFIEKE OF GEVOLGSCHADE VOOR ENIG GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF ENIGE GELINKTE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DERVING VAN INKOMSTEN, ONDERBREKING VAN BEDRIJF, VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF ANDERE GEGEVENS OP UW INFORMATIEBEHEERSYSTEEM OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN WE UITDRUKKELIJK OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID TOT HET ONTSTAAN VAN DERGELIJKE SCHADE.

De Volvo Group Truck Center verstrekt geen enkele garantie van welke aard dan ook met betrekking tot andere websites die u via deze website kunt bereiken. Dergelijke garanties worden uitsluitend aangeboden voor gemaksdoeleinden en betekenen niet dat de Volvo Group de inhoud of het gebruik van dergelijke websites op enigerlei wijze onderschrijft of hiervoor enige aansprakelijkheid aanvaardt. Het is bovendien uw verantwoordelijkheid om maatregelen te treffen om te waarborgen dat alles wat u voor uw gebruik selecteert vrij is van virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere zaken van destructieve aard.

De informatie op deze website kan technische of typografische fouten bevatten.

De informatie op deze website kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting worden gewijzigd.

Op deze website gepubliceerde informatie kan verwijzingen of kruisverwijzingen bevatten naar producten, diensten, enzovoort van de Volvo Group die in uw land niet beschikbaar zijn. De Volvo Group Truck Center verleent geen enkele garantie met betrekking tot dergelijke informatie, met name aangezien deze wordt verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen, specifieke vereisten of beschikbaarheid. Dergelijke verwijzingen houden niet in dat de betreffende producten, diensten, enzovoort in de toekomst in uw land beschikbaar zullen zijn.

ONVERMINDERD HET HIERVOOR BEPAALDE IS HET KOPI√čREN OF VERVEELVOUDIGEN VAN DE SOFTWARE NAAR OF TEN BEHOEVE VAN EEN ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE VERVEELVOUDIGING OF VERSPREIDING UITDRUKKELIJK VERBODEN.

EVENTUELE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE IS BEPERKT TOT HETGEEN IS BEPAALD IN DE LICENTIEOVEREENKOMST. BEHOUDENS VOORZOVER BEPAALD IN DE LICENTIEOVEREENKOMST SLUIT DE VOLVO GROUP TRUCK CENTER HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE UIT, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN INZAKE VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUK OP RECHTEN.

Contactpersoon

Als u vragen heeft over de bovenstaande secties, neemt u dan contact op met Volvo Group Truck Center.